Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane proporcje ciała dziewcząt z zespołem Turnera

Autor:
Katarzyna Milde, Anna Majcher, Paweł Tomaszewski, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Andrzej Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
115
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dziewczęta z zespołem Turnera, proporcje ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Dziewczęta z zespołem Turnera (ZT) charakteryzuje znaczny niedobór wzrostu i zaburzone proporcje ciała, które dotyczą szczególnie skrócenia długości kończyn dolnych w stosunku do długości tułowia oraz poszerzenia obręczy barkowej. Cel pracy: Charakterystyka dziewcząt z ZT pod względem budowy ciała oraz określenie proporcji długości tułowia (sh) do wysokości ciała (bh) i porównanie danych z wartościami dotyczącymi zdrowych niskorosłych dziewcząt. Materiał i metody: Pomiary wysokości, wysokości siedzeniowo-ciemieniowej (sh), szerokości bioder i barków oraz długości kończyny górnej przeprowadzono u 46 dziewcząt z ZT i u 46 niskorosłych (poniżej 10 centyla) zdrowych dziewcząt w wieku 7-14 lat. Proporcje wyliczono na podstawie stosunku wysokości siedzeniowo-ciemieniowej do wysokości ciała (sh/bh). Wyniki: Dziewczęta z ZT nie różniły się znamiennie wysokością ciała oraz długością kończyn górnych w porównaniu ze zdrowymi niskorosłymi dziewczętami. Wskaźnik proporcji ciała (sh/bh) u zdrowych dziewcząt w wieku 7-14 lat (sh/bh=0,519±0,002) był znamiennie niższy (p<0,001) w porównaniu z dziewczętami z ZT (sh/bh=0,546±0,003). Dziewczęta z ZT uzyskały znamiennie wyższe wartości parametrów masy ciała, szerokości bioder i barków, niż ich zdrowe niskorosłe rówieśniczki. Wniosek: Podstawowe pomiary antropometryczne oraz wskaźnik proporcji mierzony w wieku wczesnoszkolnym mogą służyć jako prosty diagnostyczny wskaźnik przesiewowy, pozwalający wykryć zaburzenia proporcji ciała, m.in. w ZT.