Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena siły wpływu matczynych czynników ryzyka na zaburzenia w procesie wzrastania płodów

Autor:
Krystyna Cieślik, Małgorzata Waszak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
150
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hipotrofia płodu, matczyne czynniki ryzyka
Czytaj

Wprowadzenie: Klinicznym celem oceny wzrastania płodowego jest przede wszytkim identyfikacja płodów o zwolnionym lub przyspieszonym wzrastaniu. Podstawowe kryterium oceny prawidłowości przebiegu rozwoju wewnątrzmacicznego to poród o czasie i narodziny noworodka odpowiadającego wymogom norm. Jednak decyzje lekarza położnika o prowadzeniu ciąży oparte są na prognozach tych ocen. Podobnie jak przy ocenie post-natalnej należy określić, czy wzrost jest prawidłowy, zahamowany, czy przyspieszony. Ocena taka wymaga prawidłowego ustalenia wieku płodowego, wybrania odpowiednich standardów wzrostu oraz określenia potencjalnych czynników ryzyka. Celem pracy była ocena siły działania zespołu czynników zagrożenia na rozwój płodów. Materiał badawczy stanowiła grupa 3889 płodów obu płci (2203 płci męskiej i 1686 płci żeńskiej), martwo urodzonych w okresie od 20 do 42 tygodnia ciąży. Materiał scharakteryzowano pod względem rozwoju morfologicznego przez zespół 7 cech somatycznych i masy 8 narządów wewnętrznych. Opierając się na klinicznej klasyfikacji matczynych czynników ryzyka wyłoniono 4 czynniki najsilniej zakłócające przebieg rozwoju (wiek matki, kolejność ciąży, przebyte przez nią poronienia sztuczne i naturalne). Wyniki: Weryfikacja oceny stanu rozwoju obu badanych grup płodów (zagrożonej i niezagrożonej) na tle układu odniesienia daje możliwość częściowego sprawdzenia siły działania zespołu czynników zagrożenia. Grupa płodów określana jako niezagrożona wykazuje w każdej z faz rozwoju płodowego przeciętny poziom rozwoju, płody te, mimo iż urodziły się martwe, to poziomem rozwoju badanej cechy nie odbiegały od żywo urodzonych. Natomiast w grupie zagrożonej poziom rozwoju w porównaniu z układem odniesienia zdecydowanie się obniża, aby od 35 tygodnia życia płodowego zejść poniżej 5 centyla. Widaæ więc wyraźnie, że na rozwoju tej grupy zaciążyło szkodliwe działanie czynników ryzyka. Wnioski: Zaprezentowane wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że wyodrębnione (w tworzeniu grupy zagrożonej) bodźce, mogą byæ uznane za działające zespołowo matczyne czynniki ryzyka. Przedstawiony materiał ukazuje, że są one przyczyną obniżenia poziomu rozwoju płodów i wystąpienia hipotrofii. Zaburzenia powstałe pod wpływem środowiska nie prowadzą jednak do śmierci. Ani czynniki ryzyka, ani też siła ich działania nie były przyczyną selekcji badanego materiału płodowego.