Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychiczne i somatyczne elementy poczucia tożsamości otyłych dziewcząt i chłopców

Autor:
Joanna Radoszewska, Andrzej Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
154
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
poczucie tożsamości, otyłe dziewczęta i chłopcy, adolescencja
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie dojrzewania płciowego i dorastania poczucie tożsamości jest różne u osób otyłych i mających prawidłową masę ciała. Na poczucie tożsamości składają się treści psychicznego i somatycznego doświadczania siebie przez człowieka, to wiedza o sobie samym, sposób doświadczania siebie. Cel pracy: Ustalenie właściwości poczucia tożsamości osób otyłych, doświadczających okresu dorastania, w którym realizują kluczowe dla psychicznego rozwoju zadania: określenie poczucia własnej tożsamości i zakończenie procesu separacji - indywidualizacji. Materiał i metoda: 21 osób otyłych (12 dziewcząt i 9 chłopców) porównano z 23 osobami (15 dziewcząt i 8 chłopców) o prawidłowej masie ciała, stanowiącymi grupę kontrolną, dobraną pod względem wieku chronologicznego. Wszystkim badanym zadano 8 pytań, dotyczących poczucia tożsamości. Otrzymane dane analizowano w odniesieniu do treści poczucia tożsamości: poznawczych, emocjonalno-społecznych, płciowych, metrykalnych, aktywności i somatycznych. Wyniki: W badaniu ujawniono wpływ obu zmiennych (zarówno płci, jak i tuszy) na doświadczanie poczucia tożsamości. Dominujący wymiar dla osób otyłych stanowiły treści somatyczne, natomiast u osób o prawidłowej masie ciała dominowały treści emocjonalne i aktywności (zewnętrznych zachowań). Wnioski: 1. Istnieją specyficzne trudności w określeniu poczucia tożsamości u osób otyłych w wieku dorastania. 2. Szczególne trudności są udziałem dziewcząt otyłych, co może stanowiæ jedną z psychicznych determinant powstawania i utrzymywania się zaburzeń jedzenia.