Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sposób spostrzegania matki u osób otyłych w wieku dorastania

Autor:
Joanna Radoszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
158
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
reprezentacja psychiczna matki, otyłe dziewczęta i chłopcy, adolescencja
Czytaj

Wprowadzenie: Wskazuje się na istnienie specyficznych właściwości relacji matka - dziecko otyłe. Reprezentacja matki u dziecka jest rozumiana jako sposób doświadczania, przeżywania jej osoby. Reprezentacja (umysłowy obraz) osoby zawiera spostrzeżenia na jej temat, wiedzę o jej cechach i zachowaniach, ich ocenę oraz przeżycia, które budzi w innych. Celem badania było ustalenie właściwości psychicznej reprezentacji matki u osób otyłych w wieku dorastania. Materiał i metody: Zbadano 21 osób otyłych (12 dziewcząt i 9 chłopców) i 23 osoby (15 dziewcząt i 8 chłopców) o prawidłowej masie ciała. ?rednia wieku badanych wynosiła u osób otyłych 14,53 roku, a u osób o prawidłowej masie ciała 15,31 roku. Otrzymane dane analizowano w odniesieniu do treści psychicznej reprezentacji matki: poznawczych, emocjonalnych, społecznych, płciowych, metrykalnych, aktywności i somatycznych. Wyniki: Osoby otyłe częściej niż osoby o prawidłowej masie ciała identyfikują w reprezentacji matki treści somatyczne, rzadziej treści społeczne, aktywności i płciowe. Dziewczęta otyłe rzadziej niż dziewczęta o prawidłowej masie ciała odwołują się do treści społecznych, częściej natomiast do treści somatycznych. Dziewczęta otyłe rzadziej niż otyli chłopcy odnoszą się do treści emocjonalnych, częściej do treści somatycznych reprezentacji matki. Wnioski: Specyficzne właściwości relacji matka-dziecko w wieku dorastania mogą przejawiaæ się w trudności w uruchomieniu treści reprezentacji, koncentracji na zewnętrznym - somatycznym aspekcie reprezentacji oraz trudności w dostępie do psychicznych treści reprezentacji.