Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie metody multipleksowego minisekwencjonowania (multiplex minisequencing) do wykrywania mutacji w ludzkim genie CYP21

Autor:
Małgorzata Tokarska, Ewa Barg, Beata Wikiera, Tadeusz Dobosz, Magdalena Żołędziewska, Katarzyna Brzezińska, Anna Jonkisz, Barbara Kosowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
186
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
SNaPShot PCR, gen CYP21
Czytaj

Poddaliśmy analizie siedem najczęściej występujących mutacji genu CYP21B, odpowiedzialnych za wrodzony przerost kory nadnerczy (WPN, ang. CAH), wykorzystując metodę multipleksowego minisekwencjonowania. Sekwencje funkcjonalnego genu CYP21B namnożone zostały przy użyciu pary primerów, zapobiegających amplifikacji pseudogenu CYP21P lub hybryd pseudogenu CYP21B i genu CYP21P. Minisekwencjonowanie multipleksowe (SNaPShot PCR) wykonano z użyciem fluorescencyjnie znakowanych dideoksynukleotydów ([F]ddNTPs) i oryginalnie zaprojektowanych primerów, komplementarnych do miejsc występowania siedmiu najczęstszych mutacji, odpowiedzialnych za objawy WPN. W pięciu sposród siedmiu analizowanych miejsc mutacji stwierdziliśmy pięć nieopisanych dotąd substytucji o nieznanym wpływie na przebieg choroby. W porównaniu do klasycznych metod analizy polimorfizmu pojedynczych podstawień, multiplex minisequencing jest metodą równie specyficzną i czułą, ale znacznie szybszą. Metoda jest szczególnie polecana do populacyjnej, przesiewowej analizy znanych miejsc mutacji.