Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kontrola metaboliczna i dawkowanie insuliny u pacjentki z zespołem Turnera i cukrzycą typu 1 w trakcie długotrwałej terapii hormonem wzrostu

Autor:
Ewa Pańkowska, Mieczysław Szalecki, Tomasz E. Romer
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
215
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, cukrzyca typu 1, ciągły podskórny wlew insuliny
Czytaj

Wiele badań wskazuje, że niskorosłość występuje w 95% pacjentek z zespołem Turnera (ZT). Wiadomo również, że suplementacja hormonem wzrostu (GH) może przyspieszyć proces wzrastania. Z drugiej strony istnieją badania kliniczne wskazujące na małą efektywność terapii GH i zwiększone ryzyko powikłań narządowych spowodowanych hiperglikemią i podwyższonym stężeniem IGF-1 u osób z ZT i cukrzycą. Przedstawiamy wyniki kontroli metabolicznej w trakcie terapii GH i jej wpływu na zapotrzebowanie na insulinę u pacjentki z ZT i cukrzycą typu 1, leczonej metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny. Porównano parametry kontroli metabolicznej i zapotrzebowania na insulinę przed wprowadzeniem GH i w trakcie leczenia GH. Prawidłowy dobowy profil glikemii uzyskano po dwukrotnym zwiększeniu dawki dobowej, w tym czterokrotnym zwiększeniu dawki insuliny bazalnej. W czasie 3,5-letniej terapii GH stwierdzono przyspieszenie wzrostu, wynoszące 7 cm/rok. Prezentowane wyniki wskazują, że terapia GH u pacjentki z ZT i cukrzycą typu 1 może być efektywna i bezpieczna.