Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
194
Strona końcowa:
200
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
leptyna, cukrzyca typu 1, insulinooporność, dzieci i młodzież
Czytaj

Celem pracy była ocena zależności między stężeniem leptyny a wrażliwością na insulinę i komponentami zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Materiały i metody: Badaniami objęto 158 dzieci i młodzieży (70 dziewcząt, 88 chłopców) w wieku od 8,2 do 18,4 roku, chorujących na cukrzycę od 1,6 do 14,7 roku. U badanych dokonano pomiaru wzrostu, masy ciała, obwodu talii, fałdów skórnych oraz ciśnienia tętniczego. Obliczono wskaźnik masy ciała, tłuszczową masę ciała (wg metody Slaughtera) oraz dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Określono odsetek HbA1c (HPLC) i stężenie lipidów (metoda enzymatyczna). Stężenie leptyny w surowicy oznaczono matodą ELISA. Insulinowrażliwość oceniano metodą hiperinsulinowej klamry euglikemicznej (wskaźnik M). Wyniki: Stężenie leptyny w surowicy w badanej grupie wahało się od 1,47 do 57,39 ng/ml (mediana [kwartyle]: 4,60 ng/ml [3,18-10,2]). Wskaźnik M wynosił od 2,10 do 15,19 mg/kg/min. (mediana [kwartyle]: 7,04 [5,57-8,69]). Wykazano dodatnią korelację między stężeniem leptyny a BMI-SDS, obwodem talii, grubością fałdów skórnych i tłuszczową masą ciała. U dziewcząt stężenie leptyny wzrastało w trakcie pokwitania, natomiast u chłopców najwyższy poziom odnotowano w 3. stadium według Tannera. W poszczególnych stadiach pokwitania jedynie w 4. i 5. stadium stwierdzono istotną różnicę w stężeniu leptyny między płciami (odpowiednio pc=0,047; pc<0,001). Stwierdzono ujemną korelację między stężeniem leptyny a wskaźnikiem M (r=-0,26; p=0,001; adjustowane do płci i do stadium pokwitania). Po adjustacji do BMI-SDS, jak i do tłuszczowej masy ciała nie odnotowano istotnej zależności między wskaźnikiem M a stężeniem leptyny. Nie stwierdzono korelacji z wartościami ciśnienia tętniczego i HDL-cholesterolem. W analizie regresji wielokrotnej wykazano związek ze stężeniem triacylogliceroli. Wnioski: U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 związek leptyny z insulinowrażliwością jest uwarunkowany ilością tkanki tłuszczowej w organizmie.