Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Asymetria funkcjonalna i dynamiczna czasu reakcji prostej u zawodniczek trenujących szermierkę

Autor:
Tatiana Poliszczuk, Monika Lampkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
206
Strona końcowa:
209
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
asymetria funkcjonalna, asymetria dynamiczna, czas reakcji, sport
Czytaj

Cel pracy: Celem badań była ocena i porównanie poziomu asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej składowych szybkości reakcji u zawodniczek trenujących szermierkę, posiadających mistrzowską, pierwszą i drugą klasę sportową. Materiał i metody: Badaniem objęto 45 zawodniczek uprawiających szermierkę. Zostały one podzielone pod względem klasy sportowej na trzy grupy. Ocenę asymetrii dynamicznej przeprowadzono z zastosowaniem Wiedeńskiego Systemu Testów. Przy zastosowaniu Testu Reakcji oceniono i przeanalizowano czas reakcji i czas ruchu prostego na bodźce wizualne i akustyczne. Wyniki: Analizując asymetrię funkcjonalną w poszczególnych grupach u zawodniczek posiadających mistrzowską klasę sportową można zauważyć bardzo wysoką 40% dominację lewostronną. W pozostałych dwóch grupach wystąpiła wyraźna dominacja prawostronna (ponad 80%). Przy współczesnych obciążeniach w sporcie stosowanie asymetrycznej realizacji ćwiczeń wywołuje przeciążenie kończyn, deformacje kręgosłupa i liczne kontuzje. Wnioski: Istotna statystycznie p<0,05 różnica między dominującą i niedominującą kończyną górną dla mediany czasu reakcji wystąpiła tylko u zawodniczek posiadających mistrzowską klasę sportową. ?wiadczy to o bardzo dużej asymetrii dynamicznej, jaka wystąpiła w tej grupie, co jest efektem wysokiej specjalizacji i „jednostronnego” treningu.