Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie parametrów wzrostu włosów w łysieniu androgenowym mężczyzn z użyciem TrichoScan™

Autor:
Bożena Riedel-Baima
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
159
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łysienie androgenowe, łysienie, mikroskopia
Czytaj

Wprowadzenie: £ysienie androgenowe (androgenetic alopecia, AGA) jest zdefiniowane jako proces zależny od androgenów, przebiegający u osób predysponowanych genetycznie, w którym wypadanie włosów jest bezpośrednim skutkiem miniaturyzacji mieszków włosowych. Niedawno została rozwinięta nowa metoda pomiaru parametrów wzrostu włosa oraz procesu miniaturyzacji in situ, którą nazwano TrichoScan™. TrichoScan™ łączy zasady dermatoskopii z cyfrowąanalizą obrazu. Cel pracy: Celem pracy była ocena biologicznych parametrów wzrostu włosa u mężczyzn z AGA metodąTrichoScan™ ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania procesu miniaturyzacji. Materiały i metody: Zbadano 10 mężczyzn z AGA (w wieku od 16 do 78 lat, średnio 46 lat), którzy nie byli dotychczas leczeni. Dokonano pomiaru parametrów wzrostu włosa w okolicy ciemieniowej i potylicznej metodą dermatoskopii komputerowej oraz przeprowadzono cyfrową analizę obrazu. Wyniki: U wszystkich badanych mężczyzn, w okolicach ciemieniowej stwierdzono obecność miniaturyzacji. Wnioski: TrichoScan™ pozwalający mierzyæ proces miniaturyzacji, jest ważną metodą diagnostyczną u mężczyzn z AGA.