Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany skórne u niemowląt i małych dzieci zakażonych parwowirusem B19 - obserwacje własne

Autor:
Barbara Kamer, Helena Rotsztejn, Eugeniusz Małafiej, Konrad Pyziak, Karolina Kulig
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
163
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroby skórne, niemowlęta, dzieci, parwowirus B19
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena zmian skórnych u niemowląt i małych dzieci z zakażeniem parwowirusem B19. Materiał i metody: Badaniami objęto 157 dzieci w wieku od 1 do 36 miesi, leczonych w II Klinice Pediatrii i Alergologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wyniki: U wszystkich dzieci stwierdzono infekcję dróg oddechowych oraz zmiany skórne. U 78 dzieci (49,7%) potwierdzono parwowirozę B19. U wszystkich badanych występowała wysypka plamista, a u około 2/3, tj. u 44 z nich wysypka plamisto-girlandowata. Wnioski: 1. Wysypki plamisto-girlandowate są charakterystyczne dla parwowirozy B19. 2. U niemowląt i małych dzieci w różnicowaniu przyczyn zmian skórnych, zwłaszcza ze współistniejącymi infekcjami należy zawsze uwzględniać zakażenie parwowirusem B19.