Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowotwory skóry nosa - epidemiologia i metody leczenia

Autor:
Andrzej Bieniek, Marcin Fraczek, Maria Cisło, Joanna Maj, Grażyna Szybejko-Machaj, Maria Barancewicz-Łosek, Zdzisław Woźniak, Danuta Okulewicz-Gojlik, Tomasz Kręciki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
169
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak skóry, leczenie, nos, chirurgia mikrograficzna
Czytaj

Cel: Raki skóry lokalizują się w około 80% przypadków na odsłoniętej skórze twarzy, z tego w 25-38% na skórze nosa. Celem niniejszej pracy była analiza własnego materiału klinicznego pod kątem rozpoznań histopatologicznych oraz zastosowanych sposobów leczenia. Materiał i metody: W latach 2000-2005 leczonych było 261 pacjentów z rakiem skóry nosa (bez czerniaka), w tym 218 z rakiem podstawnokomórkowym (BCC), 40 z rakiem kolczystokomórkowym (SCC) i 3 przypadki raka z przydatków skóry. ?rednia wieku pacjentów z BCC i SCC wynosiła odpowiednio 65,4 i 71 lat. Wyboru optymalnej metody leczenia dokonywano po określeniu potencjalnego ryzyka związanego z danym rozrostem nowotworowym, a także stanu zdrowia, wieku i preferencji pacjenta. U 142 (54,4%) pacjentów z rakiem skóry nosa zastosowano klasyczny sposób wycięcia chirurgicznego, u 76 (29,5%) metodę chirurgii mikrograficznej Mohsa, w 21 (8%) przypadkach kriochirurgię, u 14 (5%) pacjentów wyłyżeczkowanie z elektrokoagulacją podłoża, terapię fotodynamiczną w 2 (0,8%) przypadkach, chemioterapię lokalną w 4 (1,5%), a immunoterapię miejscową u 2 (0,8%) osób. Wyniki: Wznowa miejscowa wystąpiła u 22 osób (ogółem 8% leczonych) w tym u 13 pacjentów leczonych za pomocą klasycznego wycięcia (9% w tej grupie), u 4 operowanych metodą chirurgii mikrograficznej Mohsa (5% w tej grupie), u 3 leczonych kriochirurgią (14% w tej grupie) oraz 2 leczonych wyłyżeczkowaniem z elektrokoagulacją podłoża (14%) w tej grupie. Technika chirurgii mikrograficznej Mohsa umożliwia uzyskanie najwyższych wskaźników wyleczalności raków skóry.