Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie pokrzywki przewlekłej i kiły wczesnej bezobjawowej - opis przypadku

Autor:
Urszula Stankiewicz, Anna Sobieszek-Kundro, Danuta Dąbrowska, Urszula Brzezicka-Ciach
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
174
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pokrzywka przewlekła, pokrzywka z zimna, kiła, leczenie
Czytaj

Pokrzywka należy do najczęstszych chorób skóry. Przyczyna pokrzywek, zwłaszcza przewlekłych, mimo rozwoju nowoczesnych metod badawczych często pozostaje trudna do ustalenia. Dodatkowo w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na kiłę. Przedstawiono przypadek pacjentki z pokrzywką przewlekłą i kiłą wczesną bezobjawową, u której po włączeniu leczenia penicyliną prokainową uzyskano ustąpienie bąbli pokrzywkowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pokrzywki u pacjentki było zakażenie kiłą. Przypadek przedstawiono ze względu na trudności diagnostyczne, lecznicze oraz w celu przypomnienia o konieczności wykonywania badań serologicznych w kierunku kiły.