Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Piorunujący przebieg krioglobulinemii - opis przypadku

Autor:
Adam Reich, Weronika Chorążyczewska, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
178
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
krioglobuliny, zapalenie naczyń, martwica skóry
Czytaj

Krioglobulinemia należy do grupy zapaleń naczyń małego i średniego kalibru i charakteryzuje się obecnością krążących we krwi kompleksów immunologicznych (tzw. krioglobulin), ulegających wytrąceniu w przypadku obniżenia temperatury. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z piorunującym przebiegiem krioglobulinemii, u której rozległe zmiany krwotoczno-martwicze powstały w okresie zaledwie 24 godzin i mimo leczenia skutkowały koniecznością częściowej amputacji obydwu kończyn dolnych. W chwili przyjęcia do Kliniki u 85-letniej kobiety na odsiebnych częściach kończyn, w obrębie nosa i małżowin usznych oraz w okolicy brodawek sutkowych obecne były rozległe ogniska krwotoczno-martwicze z minimalnym stanem zapalnym na obwodzie wykwitów chorobowych. W badaniach dodatkowych stwierdzono leukocytozę, hipoproteinemię, hipopotasemię, wysoki poziom D-dimerów, podwyższone stężenie białka C-reaktywnego, przyspieszony odczyn opadania krwinek, a także wykazano w surowicy obecność krążących krioglobulin w klasie IgG. Po wykluczeniu innych możliwych przyczyn obserwowanych zmian skórnych, a przy obecności krążących krioglobulin, u pacjentki rozpoznano krioglobulinemię. Mimo wdrożonego leczenia w trakcie pobytu chorej w Klinice nie uzyskano znaczącej poprawy i z uwagi na postępującądemarkację zmian martwiczych zadecydowano o konieczności częściowej amputacji kończyn dolnych.