Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Etanercept istotnie poprawia jakość życia pacjentów z łuszczycą: przegląd aktualnego piśmiennictwa

Autor:
Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
191
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
etanercept, leki biologiczne, jakość życia, depresja
Czytaj

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną skóry, która niejednokrotnie wymaga wieloletniej terapii. Wielu pacjentów cierpiących z powodu łuszczycy zgłasza niezadowolenie z powodu dotychczasowych, tradycyjnych metod leczenia przeciwłuszczycowego, ponieważ leczenie takie jest często nieskuteczne, przynosi jedynie okresową poprawę lub też może byæ odpowiedzialne za rozwój poważnych działań niepożądanych, zwłaszcza gdy stosowane jest przez dłuższy czas. Większość chorych na łuszczycę prezentuje znacząco obniżoną jakość życia warunkowaną zdrowiem. Wprowadzenie do lecznictwa leków biologicznych rozpoczęło nową erę terapii ukierunkowanych na zahamowanie konkretnego efektu immunopatogennego w łuszczycy. Leki te nadają się do stosowania szczególnie w grupie pacjentów, którzy nie reagują na standardowe metody terapii lub też mają przeciwwskazania do innego leczenia systemowego. Z uwagi na dużą skuteczność i dobry profil bezpieczeństwa, leki biologiczne mogą byæ stosowane przez dłuższy czas bez znaczącego ryzyka rozwoju poważnych działań niepożądanych. Etanercept jest rozpuszczalnym receptorem czynnika martwicy nowotworu a (TNF-a) zarejestrowanym w leczeniu łuszczycy plackowatej i łuszczycy stawowej. Etanercept cechuje się dużą skutecznością w redukcji nasilenia łuszczycy, a także istotnie poprawia jakość życia pacjentów z tą chorobą. Przeprowadzona w ostatnim okresie metaanaliza opublikowanych wyników badań, w jaki sposób leki biologiczne wpływają na jakość życia pacjentów z łuszczycą, wykazała, iż spośród wszystkich dopuszczonych do stosowania leków biologicznych największą poprawę jakości życia obserwowano w grupie osób stosujących etanercept i infliksi-mab. W12. tygodniu leczenia etanerceptem notowano ponad 60% poprawę jakości życia w grupie pacjentów otrzymujących 50 mg etanerceptu/tydz. Etanercept powodował także istotne zmniejszenie nasilenia depresji oraz uczucia zmęczenia chorobą.