Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawozdanie z 12 Kongresu European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP), czerwiec 2007, Wrocław

Autor:
Monika Kobierzycka
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
197
Strona końcowa:
198
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Sprawozdanie z 12 Kongresu European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP), czerwiec 2007, Wrocław
Czytaj

W dniach 14-17 czerwca 2007 r. odbył się we Wrocławiu 12 Kongres European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP). Prezydentem kongresu był Profesor Jacek Szepietowski, a Prezydentami Honorowymi: Profesor Andrzej Kiejna (kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu) oraz Profesor Eugeniusz Baran (kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu), który zapoczątkował rozwój psy-chodermatologii we Wrocławskiej Klinice Dermatologii. Po raz pierwszy w historii obrady Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii odbyły się w tej części Europy. Kongres odegrał istotną rolę w rozwoju europejskiej psychodermatologii orazstano-wił ważne wydarzenie naukowe w rozwoju dermatologii polskiej. Uczestniczyli w nim wybitni przedstawiciele światowej psychodermatologii, mający swój istotny wkład w rozwój tej dziedziny medycznej. W kongresie wzięło udział 437 uczestników z 28 krajów, ze wszystkich kontynentów, w tym z Polski, Austrii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Tajlandii, Egiptu, USA, Brazylii i Australii. Uczestniczyło w nim również ponad 100 pracowników z 25 firm farmaceutycznych. Podczas zjazdu odbyły się 73 wykłady oraz zaprezentowano 28 plakatów. Na kongres zgłoszono prawie 100 abstraktów. Była to największa z dotychczasowych konferencji w całej historii Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii. 12 Kongres ESDaP został zorganizowany pod auspicjami Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ceremonia otwarcia konferencji miała miejsce w przepięknej barokowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Akademii Medycznej i Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, oraz przedstawiciele European Society for Dermatolo-gy and Psychiatry, w tym Prof. Dr Michael Musalek z Austrii - Prezydent, Prof. DrSylvie Consoli z Francji - Prezydent Elekt, Prof. Dr Francoise Poot z Belgii - Sekretarz Generalny, przedstawiciele innych towarzystw naukowych: Prof. Dr Francisco Tusk - Prezydent Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej Ameryki Północnej, Prof. Dr Sonja Staender - Wiceprezydent Międzynarodowego Forum Badania ?wiądu, Dr Hana Zelenkova - Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej, słynni Profesorowie Dermatologii: Prof. Dr Gerd Plewig i Prof. Andrew Finlay z Wielkiej Brytanii oraz kierownicy klinik dermatologicznych i profesorowie z prawie całej Polski łącznie z Prof. dr. hab. Wiesła-wem Glińskim - Prezydentem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Prof. dr hab. Waldemarem Plackiem - Krajowym Konsultantem w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W auli Profesor Jacek Szepietowski w imieniu komitetu organizacyjnego uroczyście powitał przybyłych na kongres naukowców. Podczas ceremonii otwarcia Profesor Szepietowski w swoim wystąpieniu przywołał niezapomniane odkrycia naukowe, jakie miały miejsce we Wrocławiu za sprawą wybitnych uczonych, którzy pracowali w tym mieście. Byli nimi Prof. Albert Neisser - ojciec europejskiej dermatologii i odkrywca dwoinki rzeżączki oraz wybitny psychiatra, naukowiec Prof. Alois Alzhaimer. 12 Kongres ESDaP oficjalnie otworzył Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii - Prof. Dr Michael Musalek. Podczas uroczystości otwarcia prestiżową w dziedzinie psycho-dermatologii Nagrodę Hermana Musapha wręczono Prof. Dr. Andrew Finlay'owi oraz Medale Academia Medica Wratislaviensis Polonia, przyznane przez Rektora i Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu, wybitnym profesorom za ich szczególny wkład w rozwój dermatologii i ich czynną współpracę z wrocławską Katedrą i Kliniką Dermatologii. Otrzymali je: Prof. Dr Sonia Staendler z Munster w Niemczech, Dr Hana Zelenkova ze Słowacji, Prof. Andrew Finlay z Cardiff, Prof. Uwe Gieler z Giessen i Prof. Robert Schwarz z New Jersey, który wygłosił przemówienie w imieniu nagrodzonych gości. Podczas naukowej części ceremonii otwarcia kongresu Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii - Prof. Dr Michael Musalek wygłosił interesujący wykład, w którym poruszył problem dostrzegania człowieka jako istoty ludzkiej w procesie diagnostycznym i terapeutycznym schorzeń psychodermatolo-gicznych. Prof. Dr Andrew Finlay wygłosił tegoroczny Wykład Neis-serowski dotyczący znaczenia i metod pomiaru wpływu chorób skóry na wiele aspektów życia pacjentów ze schorzeniami dermatologicznymi. W czasie 12 Kongresu ESDaP odbyło się 8 sesji ustnych, 3 sympozja satelitarne i sesja plakatowa. Poziom merytoryczny prezentacji ustnych i plakatowych był bardzo wysoki. Prezentacje ustne dotyczyły zagadnień: psychoneuroimmunologii, znaczenia skóry w procesach psychologicznych, schorzeń emocjonalnych w dermatologii, aspektów psychologicznych chorób przewlekłych, problemu świądu, chorób wywołanych, schorzeń obsesyjno-kompulsyj-nych i jakości życia. Odnosiły się one do pacjentów z rozmaitymi schorzeniami dermatologicznymi takimi jak: łuszczyca, łojotokowe i atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate, bielactwo, pokrzywka, trądzik zwykły i różowaty, owrzodzenia podudzi, chłoniaki skóry, czerniak, twardzina i toczeń rumieniowaty układowy. W trakcie sympozjów satelitarnych poruszano zagadnienia dotyczące: leczenia grzybicy paznokci stóp i stygmatyzacji pacjentów z tym schorzeniem, poprawy jakości życia u pacjentów stosujących makijaż korekcyjny oraz po prawy ja kość i życia u pacjentów z łuszczycą leczonych etanerceptem. W trakcie uroczystości pożegnalnej wręczono nagrody za najlepsze plakaty kongresu. Nagrodę otrzymał Dr N. Feton-Danou z Francji za plakat A case of emotional disorder and atopic derma-titis: watch out for the feature ofclinical lesions. Podczas wręczania tej nagrody zwrócono szczególną uwagę na wymowne ryciny ukazujące cierpienie pacjenta z atopowym zapaleniem skóry. Kolejną nagrodę otrzymał Dr K. Janowski z Lublina za cykl plakatów: The severity of psoriasis and quality of life: the mediating effects on temperament, High prevalence of depression and feelings of loneliness in patients with systemic sclerosis, oraz Factors ac-counting for depression in women with scleroderma. Nagrodę otrzymał także Dr Adam Reich z Wrocławia za cykl plakatów: Clini-cal characteristics of itching in adult patients suffering from atopic dermatitis, Negative influence of itching on psoriatic patients' well-being oraz Quality of life of patients with psoriasis: relation-ship with pruritus, stress and symptoms of depression. Podczas konferencji odbyło się wiele imprez towarzyszących. Ceremonię otwarcia uświetnił multimedialny pokaz obrazów, przygotowany przez Prof. dr hab. Elżbietę Krajewską-Kułak z Białegostoku, oraz występ Kameralnego Chóru Akademii Medycznej we Wrocławiu dyrygowanego przez Panią Agnieszkę Franków-Żelazny. Następnie odbyło się przyjęcie powitalne w Oratorium Marianum. W kolejnych dniach zjazdu uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać koncertu Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej w Operze Wrocławskiej oraz uczestniczyæ w przyjęciu w Piwnicy ?widnickiej, najstarszej restauracji w Europie zlokalizowanej w podziemiach wrocławskiego Ratusza. Zagraniczni goście brali również udział w wycieczce z przewodnikiem, podczas której zwiedzano najciekawsze zabytki Wrocławia łącznie z Katedrą Wrocławską i Panoramą Racławicką. W czasie ceremonii zamknięcia konferencji Profesor Jacek Szepietowski podsumował zjazd, dziękując wszystkim jego uczestnikom oraz osobom, bez których zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwzięcia nie mogłoby mieæ miejsca. Mając świadomość długiej i bogatej tradycji wrocławskiej dermatologii i psychiatrii wybór tego miasta na organizację konferencji psychodermatolo-gicznej był bardzo trafny. Stworzenie tej możliwości przez komitet wykonawczy ESDaP pozwoliło na rozwój tych dwóch dziedzin medycyny. Organizatorzy konferencji starannie dobrali jej tematykę tak, aby zapewniæ interesujący i wartościowy merytorycznie program naukowy oraz zorganizowali atrakcyjne wydarzenia kulturalne. Gościnność organizatorów konferencji i serdeczność jego uczestników zapewniły miłą atmosferą podczas kongresu. Interesujące obrady i wydarzenia kulturalne z pewnością zaowocują osiągnięciami na polu psychodermatologii i na długo pozostaną w pamięci uczestników kongresu.