Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Autoimmunizacja zależna od IgA w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych zachodzi w mieszkach włosowych

Autor:
Marian Dmochowski, Anna Hochół, Monika Bowszyc-Dmochowska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
196
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Autoimmunizacja zależna od IgA w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych zachodzi w mieszkach włosowych
Czytaj

W poniższym liście piszemy o tym, że autoimmunizacja zależna od IgA w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych zachodzi nie tylko w nabłonku międzymieszkowym, ale również w nabłonku mieszkowym oraz że nieinwazyjne bezpośrednie badanie immunofluorescencyjne (directimmunofluorescence, DIF) włosów wyszarpniętych z owłosionej skóry głowy (direct immunofluorescence of hair, DIFh) może byæ przydatne w diagnostyce takich chorych. Zasugerowano także tutaj istnienie molekularnych związków patogenetycznych między autoimmunizacyjnymi dermatoza-mi pęcherzowymi mediowanymi przez IgG a autoimmunizacyjnymi dermatozami pęcherzowymi mediowanymi przez IgA.