Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca

Autor:
Andrzej Bochenek, Maria Trusz-Gluza, Michał Krejca, Anna Musialik-Rybicka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
281
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, rewaskularyzacja tętnic wieńcowych, plastyka zastawki mitralnej, chirurgiczna plastyka lewej komory
Czytaj

Wobec ciągle wzrastającej liczby chorych z niedokrwienną niewydolnością serca (NS), odpowiednia jej diagnostyka i leczenie jest bardzo ważnym problemem współczesnej kardiologii. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło szczególnie duży postęp w leczeniu NS obejmujący wszystkie jej kierunki, czyli leczenie związane z zabiegami przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji, farmakoterapię a także elektroterapię. Artykuł omawia aktualne możliwości terapii NS, ze szczególnym uwzględnieniem metod rewaskularyzacji tętnic wieńcowych wzbogaconych o nowe techniki operacyjne, jak naprawa zastawki mitralnej (mitral valve piasty - MVPL), czy chirurgiczna plastyka lewej komory (surgical ventricular restoration - SVR), które w połączeniu mogą być alternatywą dla przeszczepu serca. Podkreślony został również problem właściwej kwalifikacji do tych zabiegów na podstawie badań nieinwazyjnych, wtym echokardiograficznych i izotopowych testów żywotności mięśnia sercowego. Wobec nowych metod rewaskularyzacji przezskórnej z wszczepianiem stentów uwalniających leki (drugelutingstent-DES), wybór odpowiedniego sposobu leczenia zabiegowego u pacjentów z istotną dysfunkcją lewej komory budzi w chwili obecnej wiele kontrowersji i wymaga dalszych dowodów z randomizowanych badań klinicznych, które ocenią ich efekty, w tym przede wszystkim wpływ na przeżywalność i pozwolą na ustalenie precyzyjnych wskazań do określonego sposobu leczenia.