Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antracykliny z perspektywy kardiologa

Autor:
Beata Kierzkowska, Justyna Kłobusińska, Jerzy Stańczyk
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
283
Strona końcowa:
287
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
antracykliny, kardiotoksyczność, kardioprotekcja
Czytaj

Antybiotyki antracyklinowe należą do jednych z najczęściej stosowanych i najskuteczniejszych leków w terapii przeciwnowotworowej guzów litych oraz chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Kandydatami do leczenia są zarówno dzieci, jak i dorośli. Mechanizm cytotoksyczności wymienionej grupy leków wynika z ich wpływu na DNA komórek. Niestety mimo dużej skuteczności, zastosowanie antracyklin jest ograniczone poważnymi działaniami niepożądanymi, wśród których na pierwszy plan wysuwa się kardiotoksyczność. Molekularny mechanizm działania kardiotoksycznego antracyklin jest odmienny od ich działania toksycznego w stosunku do komórek nowotworowych (kompleksy z mitochondrialną kardiolipiną, tworzenie wolnych rodników, apoptoza kardiomiocytów). W zależności od czasu, jaki upłynął od podania leku do wystąpienia objawów uszkodzenia serca, wyróżnia się cztery postaci kardiotoksyczności: 1) ostrą; 2) podostrą; 3) późną (przewlekłą) oraz 4) opóźnioną (czyli o bardzo późnym początku). Kardiotoksyczność jest najczęściej związana z powtarzającą się ekspozycją na działanie antracyklin i wykazuje zależność od całkowitej dawki kumulacyjnej. Głównymi objawami uszkadzającego działania antracyklin są niespecyficzne zaburzenia elektrokardiograficzne (m.in. zmiany odcinka ST-T, bradykardia, przedwczesne pobudzenia komorowe) oraz zaburzenia kurczliwości lewej komory prowadzące do rozwoju kardiomiopatii antracyklinowej. W pracy przedstawiono też dane o niekorzystnym wpływie terapii antracyklinami na parametry zmienności rytmu zatokowego oraz potencjału czynnościowego (wydłużenie odstępu QTc, zwiększenie dyspersji QTc, wystąpienie późnych potencjałów komorowych). Zwrócono uwagę na możliwość profilaktyki kardiologicznych powikłań po antracyklinach. Jest ona wskazana zwłaszcza u dzieci, które są najbardziej narażone na wystąpienie objawów uszkodzenia serca nawet wiele lat po zakończeniu leczenia.