Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy hiperhomocysteinemia jest rzeczywiście czynnikiem ryzyka miażdżycy?

Autor:
Radosław Grabysa
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
293
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, czynniki ryzyka, homocysteina
Czytaj

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w których etiopatogenezie decydującą rolę odgrywa proces miażdżycowy, odpowiadająza większość przypadków zgonów i inwalidztwa w krajach rozwiniętych. W ostatnich latach zidentyfikowano wiele nowych czynników ryzyka miażdżycy, które mogą pomóc w identyfikacji osób o dużym ryzyku powikłań tego procesu. Rezultaty wielu badań epidemiologicznych wskazują, że aminokwas - homo-cysteina, może być poddającym się modyfikacji czynnikiem zagrożenia rozwoju miażdżycy. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że podwyższone stężenie homocysteiny związane jest ze stresem oksydacyjnym, degeneracją śródbłonka naczyniowego oraz promocją aktywności prozakrzepowej. W ciągu ostatnich lat w kilku badaniach obserwacyjnych ustalono rolę podwyższonego stężenia homocysteiny w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego (zawał serca zakończony i niezakończony zgonem, nagła śmierć sercowa oraz udar mózgu). Wyniki tych obserwacji są bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ podwyższone stężenie homocysteiny jest patologią powszechnie występującą, która jednak w sposób bezpieczny i tani może być korygowana przez stosowanie preparatów kwasu foliowego i witamin z grupy B (witaminy B12 i B6). Niestety, randomizowane próby kliniczne (zaprojektowane zgodnie z założeniami medycyny opartej na faktach) nie potwierdziły korzystnej roli terapii obniżającej stężenie homocysteiny w redukcji zagrożenia związanego z procesem miażdżycowym. Nie można więc zalecać rutynowego oznaczania stężenia homocysteiny w surowicy i leczenia podwyższonych jej stężeń w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. W pracy przedstawiono metabolizm homocysteiny, jej miejsce w patogenezie procesu miażdżycowego oraz wyniki obserwacyjnych i interwencyjnych badań klinicznych określających rolę tego aminokwasu w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.