Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Autor:
Marcin Fiutowski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
294
Strona końcowa:
296
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja
Czytaj

Migotanie przedsionków jest najczęstszą spośród arytmii spotykanych w praktyce klinicznej. Szacuje się, że występuje u 1% ogólnej populacji. Mimo, że jest to arytmia uznawana powszechnie za łagodną, stanowi niezależny czynnik ryzyka zgonu i udaru mózgu. Chociaż większość pacjentów z migotaniem przedsionków może być skutecznie leczona farmakologicznie, nadal istnieje duża grupa chorych z uporczywymi objawami mimo intensywnego leczenia zachowawczego. Alternatywę dla pacjentów niepoddających się leczeniu farmakologicznemu stanowi przezskórna ablacja, której skuteczność wraz z rozwojem technik zabiegowych stale wzrasta. W pracy przedstawiono ostatnie doniesienia dotyczące roli ablacji przezskórnej w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków.