Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pęknięcie pętli drucianych zespalających mostek bez cech infekcji i niestabilności mostka u pacjenta po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej

Autor:
Maciej Rachwalik, Michał Szłapka, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
300
Strona końcowa:
302
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zabieg kardiochirurgiczny, infekcja mostka, pętla druciana
Czytaj

Infekcja mostka jest poważną komplikacją po zabiegu kardiochirurgicznym związaną ze wzrostem śmiertelności zarówno w krótkim, jak i odległym okresie od operacji. Według różnych autorów częstość występowania tego typu powikłań waha się od 1 do 10% operowanych chorych, a zapalenie śródpiersia może wystąpić u 8% pacjentów. Zidentyfikowano kilka czynników ryzyka wpływających na powstanie zakażenia rany i złe gojenie się mostka po operacji kardiochirurgicznej. Istnieje stosunkowo niewiele publikacji dotyczących powikłań polegających na aseptycznym pęknięciu drucianych pętli zespalających mostek. Przedstawiamy przypadek pacjenta po zabiegu implantacji sztucznej zastawki mitralnej, u którego doszło do przerwania pętli drucianych zespalających mostek i jałowego przebicia się drutów przez skórę.