Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie biologiczne u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Józef Ryżko, Maciej Dądalski, Jarosław Kierkuś
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
145
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit, czynnik martwicy guza alfa, leczenie biologiczne, infliximab
Czytaj

Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) to schorzenia dotyczące przede wszystkim osób młodych pomiędzy 15 a 35 rokiem życia. Około 10% przypadków choroby rozpoczyna się poniżej 18 roku życia. Wydaje się obecnie, że częstość zachorowań w grupie pediatrycznej wzrasta ze zwiększoną zapadalnością na chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C). Spektrum terapeutyczne ch. L-C obejmuje leczenie dietetyczne, pochodne kwasu 5-aminosalicylowego, glikokortykosteroidy, leki z grupy immunomodulujących (azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotre-ksat), leczenie chirurgiczne. Ze względu na centralną rolę czynnika martwicy nowotworu alfa (tumor necrosis factor alpha - TNF-a) w patogenezie ch. L-C tzw. leki biologiczne skierowane przeciwko tej cytokinie pod postacią receptora dla TNF-a (etanercept) czy przeciwciał przeciwko TNF-a (infliximab, certolizumab, adalimumab), stanowią nową opcję leczniczą. Autorzy artykułu przedstawili przegląd doniesień dotyczących stosowania leków biologicznych w n.z.j. ze szczególnym uwzględnieniem inf liximabu jako preparatu posiadającego amerykańską i europejską rejestrację do stosowania w ch. L-C u dzieci pomiędzy 6 a 17 rokiem życia.