Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci - zastosowanie probiotyków

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosława Uścinowicz, Janusz Semeniuk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
146
Strona końcowa:
152
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, dzieci, probiotyki
Czytaj

Patogeneza nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.) u dzieci i dorosłych jest nadal nieznana. Badania doświadczalne i obserwacje kliniczne sugerują patogenetyczną rolę komensalnej flory jelitowej w indukcji tego procesu chorobowego. Probiotyki podawane ludziom znalazły zastosowanie w przywracaniu równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym. Niektóre szczepy probiotyczne wykazują taki korzystny efekt u chorych z n.z.j. W pracy dokonano przeglądu publikacji z różnych ośrodków klinicznych dotyczących przydatności terapeutycznej i prewencyjnej probiotyków w n.z.j. u dzieci i dorosłych.