Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

Autor:
Krystyna Grzybowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
162
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenie jelit, niedożywienie, żywienie w nieswoistych zapaleniach jelit
Czytaj

Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) to grupa chorób o przewlekłym procesie zapalnym, wśród których najczęściej mamy do czynienia z wrzo-dziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C). Obydwie choroby o nieustalonej etiopatogene-zie. Udział czynnika żywieniowego wskazywany jest w patomechanizmie tych chorób. W leczeniu n.z.j. prócz postępowania farmakologicznego ważną rolę odgrywa leczenie żywieniowe, którego możliwości w zależności od przebiegu klinicznego chorób przedstawiono w pracy.