Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wgłobienie jako pierwszy objaw nieswoistego zapalenia jelita u dzieci

Autor:
Grażyna Czaja-Bulsa, Aneta Gębala
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
186
Strona końcowa:
187
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wgłobienie, zapalenie jelita, dzieci
Czytaj

Przedstawiamy przypadki dwóch małych chłopców (1,5 i 5,5 lat), u których wgłobienie było pierwszym objawem nieswoistego zapalenia jelita (n.z.j.). U dzieci, bez objawów wstępnych wskazujących na n.z.j., wystąpiło wgłobienie w obrębie jelita grubego, leczone bez konieczności resekcji zmienionego odcinka. Z powodu obecności krwi w stolcu wykonano badanie kolonoskopowe, które w prezentowanych przypadkach wykazało zmiany makroskopowe i histopatologiczne sugerujące rozpoznanie nieswoistego zapalenia jelita. W leczeniu stosowano mesalazynę, z dobrym efektem. Nie obserwowano nawrotu wgłobienia.