Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalenie dużych stawów jako dominujący objaw choroby Leśniowskiego-Crohna u 14-letniej dziewczynki

Autor:
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Sabina Więcek, Halina Woś, Maciej Kajor, Maria Szymańska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
197
Strona końcowa:
199
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie stawów
Czytaj

Obraz kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) oprócz objawów ze strony przewodu pokarmowego obejmuje szeroki zakres dolegliwości pozajelitowych, przede wszystkim zapalenia stawów, rumień guzowaty, objawy ze strony nerek lub wątroby. Szczególnie u dzieci zdarza się, że choroba zaczyna się objawami pozajelitowymi, przy obecności niewielkich objawów ze strony przewodu pokarmowego, co często jest przyczyną opóźnienia rozpoznania. Przedstawiamy przypadek 14-letniej dziewczynki, u której dominującym objawem choroby było zapalenie stawu kolanowego. Po wykluczeniu przyczyn ortopedycznych dolegliwości i dokładnym przeanalizowaniu wywiadu (incydent jednorazowej biegunki z krwią), wczwar-tym tygodniu wysunięto podejrzenie nieswoistego zapalenia jelit i wykonano badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dodatkowo badania immunologiczne oraz genetyczne potwierdziły ch. L-C. W leczeniu zastosowano glikokortykosteroidy oraz preparaty mesalazyny uzyskując roczną remisję. Zaostrzenie choroby przebiegało z zapaleniem stawu żuchwowo-skroniowego oraz biodrowego, bez objawów z przewodu pokarmowego. Wykonanie badań immunologicznych oraz genetycznych jest przydatne w rozpoznaniu nietypowej postaci ch. L-C.