Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany kostno-szpikowe w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u 12-letniego chłopca - opis przypadku

Autor:
Natalia Kobelska-Dubiel, Iwona Ignyś, Wojciech Cichy
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
204
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, przewlekłe zapalenie kości i szpiku, dzieci
Czytaj

Chłopiec 12-letni, z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.) został przyjęty do Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z powodu zaostrzenia podstawowego procesu chorobowego oraz objawów ze strony układu kostno-stawowego (pogrubienie struktur i nadmierne ucieplenie) i zmian skórnych (rumień obrączkowy) w obrębie obu podudzi. W badaniach laboratoryjnych obserwowano znacznie podwyższone wartości markerów zapalnych i niedokrwistość. Rentgenogramy obu kończyn dolnych uwidoczniły zmiany sugerujące przewlekłe zapalenie kości. Nie zidentyfikowano czynnika infekcyjnego. Rozpoznano przewlekłe zapalenie kości w przebiegu w.z.j.g. z towarzyszącym nadciśnieniem w obrębie jam szpikowych. Chłopiec został przekazany do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie zastosowano leczenie operacyjne udrażniające jamy szpikowe.