Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stwardniające zapalenie dróg żółciowych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Autor:
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś, Maciej Kajor, Magdalena Holon, Sabina Więcek, Maria Szymańska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
213
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stwardniające zapalenie dróg żółciowych, nieswoiste zapalenia jelit
Czytaj

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (primary sclerosing cholngitis - PSC) w 70% współistnieje z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.), natomiast w przebiegu w.z.j.g. u 10% pacjentów występuje powikłanie pod postacią PSC. Wśród 40 dzieci z w.z.j.g., PSC rozpoznano u czworga z nich, co stanowi 10% badanych. Rozpoznanie postawiono w oparciu o badania laboratoryjne, badanie histopatologiczne bioptatu wątroby oraz cholangio-MRI (ang. magnetic resonance cholangiography) u dwojga dzieci, w oparciu jedynie o badanie histopatologiczne bioptatu wątroby również u dwojga dzieci. Dwoje dzieci pozostaje w obserwacji - mimo podwyższonych wykładników cholestazy, wykonane badania histopatologiczne i obrazowe były prawidłowe. U wszystkich obserwowanych dzieci stwierdzono podwyższone poziomy przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofiiów (perinudear antineutro-phil cytoplasmic antibodies - p-ANCA). PSC u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit jest częstym powikłaniem, a badania immunologiczne mogą być pomocne w ukierunkowaniu rozpoznania.