Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15-letniej dziewczynki

Autor:
Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Renata Kuczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
214
Strona końcowa:
216
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie, młodzież
Czytaj

Przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki, u której rozpoznano ciężką postać choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) ze zmianami okołoodbytniczymi. U pacjentki, ze względu na przebieg kliniczny i obraz makroskopowy błony śluzowej jelita grubego, do leczenia włączono preparat 5-ASA, azatioprynę (AZA), glikortykosteroidy systemowo, antybiotyk, probiotyki oraz żywienie pozajelitowe. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie ch. L-C o lokalizacji okrężniczej. Po 7 dniach leczenia uzyskano poprawę kliniczną, po 3 tygodniach endoskopową, a w ocenie histopatologicznej wykazano początek remisji. Celem pracy jest podkreślenie konieczności indywidualnego ustalania terapii w ch. L-C i rozważania metody "top-down", dzięki której u naszej pacjentki uzyskaliśmy szybką poprawę kliniczną i morfologiczną bez zastosowania terapii biologicznej.