Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Intensyfikacja leczenia infliximabem u 17-letniego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Autor:
Małgorzata Sładek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
220
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, infliximab, dzieci
Czytaj

lnfliximab jest zalecany u dzieci i młodzieży w ciężkiej, aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C), która nie poddaje się terapii konwencjonalnej. Przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca z celiakią i rozpoznaną w dziesiątym roku życia ch. L-C (A1, L3+L4, B3p) o ciężkim przebiegu, u którego w trzecim roku leczenia podtrzymującego infliximabem doszło do osłabienia odpowiedzi klinicznej. Intensyfikacja terapii podtrzymującej poprzez skrócenie przerw między kolejnymi infuzjami z ośmiu do czterech tygodni przywróciła odpowiedź na lek. Po trzech miesiącach zintensyfikowanego leczenia infliximabem chłopiec pozostaje w remisji klinicznej.