Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie modyfikacji badania tomografem komputerowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego?

Autor:
Katarzyna Nierzwicka, Małgorzata Chrupek, Andrzej Igor Prokurat, Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Katarzyna Laskowska, Sylwia Drewa, Władysław Lasek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
224
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, diagnostyka przedoperacyjna
Czytaj

Choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) należy do grupy nieswoistych zapaleń przewodu pokarmowego. Obejmuje odcinkowo wszystkie warstwy ściany jelita, prowadząc do powikłań wymagających leczenia chirurgicznego. Strategia leczenia operacyjnego z powodu częstych powikłań pooperacyjnych zmierza do minimalizacji interwencji chirurgicznej i polega na manewrach przywracających drożność przewodu pokarmowego. Autorzy przedstawiają opisy przypadków dwojga dzieci z rozpoznaniem ch. L-C, u których w diagnostyce przedoperacyjnej zastosowano zmodyfikowane badanie tomografem komputerowym (TK) jamy brzusznej. W obu przypadkach diagnostyka badaniem kolonoskopowym nie pozwoliła szczegółowo określić poziomu niedrożności, rozległości i zakresu zmian w okolicy zastawki Bauchina i końcowym odcinku jelita krętego. Wprowadzenie zmodyfikowanego badania TK jamy brzusznej z kontrastem dożylnym i obciążeniem doustnym płynem, wykorzystującym właściwości wody w obrazie tomograficznym jako neutralnego kontrastu, umożliwiło ocenę zmian w jelicie cienkim oraz zaplanowanie postępowania chirurgicznego.