Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kolektomia w ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - opis 2 przypadków

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Beata Gębora-Kowalska, Joanna Kudzin, Anna Plocek, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
228
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dzieci, kolektomia
Czytaj

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) należy, obok choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) i postaci niespecyficznych do grupy nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.) obejmującej przewlekłe schorzenia zapalne przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunologicznym, których rozwój jest uwarunkowany interakcją pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskowymi. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wyraźny wzrost zachorowalności na n.z.j. z 0,1 do 4,6/100 000 w odniesieniu doch. L-C i z 0,5 do 3,2/100 000 w przypadku w.z.j.g. U około 25-30% pacjentów z n.z.j. choroba rozwija się przed 18 rokiem życia. Brak jednoznacznie zdefiniowanego czynnika etiologicznego sprawia, że leczenie przyczynowe n.z.j. nie jest możliwe, a dostępne farmakologiczne opcje terapeutyczne obejmują leki o działaniu przeciwzapalnym, immunosupresyjnym i immunomodulującym (preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA), kortykosteroidy, immunomodulatory, monoklonalne przeciwciała anty-TNFa). Wybór terapii jest uzależniony od postaci choroby, jej lokalizacji, aktywności i ciężkości przebiegu oraz indywidualnej reakcji pacjenta na zastosowane leczenie. Pomimo wdrażania coraz skuteczniejszych metod leczenia farmakologicznego, nadal około 1/4 pacjentów z w.z.j.g. wymaga leczenia chirurgicznego. W pracy przedstawiono trudności terapeutyczne u 2 pacjentów z w.z.j.g., hospitalizowanych w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których z powodu ciężkiego przebiegu choroby zakwalifikowano do zabiegu usunięcia jelita grubego.