Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Toksokaroza u dzieci w Polsce - powód diagnostyki i objawy kliniczne

Autor:
Sabina Dobosz, Magdalena Marczyńska, Jolanta Popielska, Hanna Żarnowska-Prymek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
247
Strona końcowa:
250
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
toksokaroza, dzieci, objawy, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Toksokaroza jest powszechną chorobą pasożytniczą występującą u dzieci i u dorosłych, wywołaną przez nicienie z rodzaju Toxocaraspp. Cel pracy: Przedstawienie obrazu klinicznego toksokarozy u dzieci. Materiał i metodyka: W latach 2002-2005 w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie leczono 249 dzieci z toksokaroza. Analizowano przyczyny diagnostyki, zgłaszane dolegliwości, objawy kliniczne, odchylenia w badaniach dodatkowych, miejsce zamieszkania i kontakt ze zwierzętami. Rozpoznanie potwierdzono testem ELISA IgC z antygenem wydzielniczo-wydalniczym Toxocara spp. Wyniki: Postać trzewną choroby rozpoznano u 197/249 (79%) dzieci (w wieku od 1 do 14 lat), postać oczną choroby rozpoznano u 52/249 (21%) (w wieku od 4 do 16 lat). Powodem diagnostyki u dzieci z postacią trzewną były odchylenia w badaniach dodatkowych (eozynofi-lia, wysoki poziom IgE, niedokrwistość) i w badaniu przedmiotowym (powiększenie wątroby, powiększenie węzłów chłonnych), zgłaszane dolegliwości (bóle brzucha, głowy) oraz rozpoznanie toksokarozy u rodzeństwa. U 52 dzieci z postacią oczną choroby diagnostykę wykonano z powodu pogorszenia widzenia lub wystąpienia zeza jednego oka. W badaniu dna oka stwierdzono: typowy ziarniniak, aktywny proces zapalny lub zmiany pozapalne (proliferacje wewnątrzgałkowe, odwarstwienia siatkówki). W leczeniu stosowano diethylcarbama-zynę (postać oczna - łącznie z prednizonem). Wnioski: Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą o niejednorodnym obrazie klinicznym. Najcięższa postać oczna może prowadzić do jednostronnej ślepoty - w każdym przypadku rozpoznania choroby należy wykonać badanie dna oka. Wskazania do leczenia ustalane są indywidualnie. Nie ma metod oceniających skuteczność leczenia.