Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego u dzieci - 28-letnie doświadczenie własne

Autor:
Mikołaj Teisseyre, Józef Ryżko, Danuta Celińska-Cedro, Marek Woynarowski, Tomasz Dzik, Hor Ismail
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
251
Strona końcowa:
253
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
polip młodzieńczy, polip hamartomatyczny, zespół polipowatości młodzieńczej, zespół Peutza-Jeghersa, endoskopową polipektomia
Czytaj

Wprowadzenie: Polipy jelita grubego stanowią częstą przyczynę krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci. Cel pracy: Analiza kliniczna pacjentów z polipami jelita grubego i ocena skuteczności leczenia metodą endoskopowej polipektomii. Materiał i metodyka: W latach 1978-2006 u 274 dzieci (118 dziewczynek, 156 chłopców) w wieku 0,8-17,2 lat wykonano endoskopową polipektomię. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego obserwowano u wszystkich pacjentów. Wyniki: Pojedyncze polipy stwierdzono u 227 pacjentów, a mnogie u 47. W badaniu histologicznym rozpoznano polipy młodzieńcze u 224 dzieci, naczyniak jamisty u 1, potworniak u 1 i gruczolak u 1 dziecka. Polipowatość młodzieńczą rozpoznano u 35 dzieci, polipowatość młodzieńczą niemowląt u 1 dziecka, zespół Peutza-Jeghersa u 11 dzieci. Wnioski: Polipektomiia endoskopową stanowi skuteczną i bezpieczną metodę usuwania polipów u dzieci. Pacjenci z mnogimi polipami wymagają powtarzania sesji endoskopowych z oceną histologiczną usuwanych polipów. Polipowatość młodzieńcza niemowląt stanowi rzadką odmianę zespołu polipowatości młodzieńczej o niepomyślnym rokowaniu.