Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Peutza-Jeghersa. Możliwości leczenia endoskopowego

Autor:
Mikołaj Teisseyre, Józef Ryżko, Danuta Celińska-Cedro, Marek Woynarowski, Hor Ismail, Tomasz Dzik, Ewa Orłowska, Maria Szarras-Czapnik
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
255
Strona końcowa:
258
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zespół Peutza-Jeghersa, endoskopowa polipektomia, polip hamartomatyczny
Czytaj

Wprowadzenie: Rodzinne występowanie polipów przewodu pokarmowego typu hamartoma współistniejące ze zmianami barwnikowymi na skórze i błonach śluzowych określane jest terminem zespołu Peutza-Jeghersa (ZPJ). Cel pracy: Analiza kliniczna pacjentów z ZPJ i ocena skuteczności zabiegów endoskopowego usuwania polipów. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 11 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Oceniono objawy kliniczne pacjentów, liczbę, wielkość i lokalizacje polipów, ich budowę histologiczną oraz skuteczność endoskopowych polipektomii. Wyniki: Krwawienie z przewodu pokarmowego wystąpiło u wszystkich chorych. Bóle brzucha obserwowano u 6 pacjentów. Laparotomię, z powodu wgłobienia jelita cienkiego, przeprowadzono u 4 chorych. Niedokrwistość z niedoborem żelaza obserwowano u 2 chorych. Obecność polipów w jelicie cienkim i grubym stwierdzono u wszystkich chorych. U 6/11 stwierdzono polipy w żołądku. U poszczególnych chorych endoskopowo usunięto od 1 do 32 polipów z górnego odcinka przewodu pokarmowego i od 1 do 134 polipów z jelita grubego. Wnioski: Endoskopowe polipektomie stanowią skuteczną metodę usuwania polipów w ZPJ zlokalizowanych w żołądku, proksymalnym odcinku dwunastnicy i w jelicie grubym. Wgłobienie jelita cienkiego stanowi najczęstsze powikłania u tych chorych wymagające interwencji chirurgicznej. Endoskopowe usuwanie polipów jelita cienkiego możliwe jest przy zastosowaniu endoskopii śródoperacyjnej, ale metodą z wyboru powinna być enteroskopia dwubalonowa. Ryzyko powikłań nowotworowych u dzieci z ZPJ jest niskie.