Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowoczesne metody oceny wydalania tłuszczów w stolcu

Autor:
Anna Blask-Osipa, Aleksandra Lisowska, Marta Stelmach, Jarosław Walkowiak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
265
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
biegunka tłuszczowa, wskaźnik reabsorbcji tłuszczów, kwaśny steatokryt, znakowane trójglicerydy, wchłanialne i niewchłanialne substraty pokarmowe
Czytaj

Zaburzenia trawienia i wchłaniania tłuszczów pojawić się mogą w przebiegu wielu jednostek chorobowych. Stanowią potencjalną przyczynę niedożywienia oraz zaburzeń wzrastania u dzieci. Ze względu na liczne negatywne skutki biegunki tłuszczowej niezwykle istotne jest wczesne jej wykrywanie i leczenie. W pracy omówiono metody, które mogą służyć do oceny wydalania tłuszczów w stolcu. Szczególny nacisk położono na ich wiarygodność. Jednocześnie przedstawiono nowoczesne trendy badawcze.