Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka lęku u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej

Autor:
Alicja Nasiłowska-Barud, Andrzej Wysokiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
342
Strona końcowa:
345
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, struktura lęku, Lęk-Cecha, Lęk-Stan, dolegliwości somatyczne
Czytaj

Cel pracy: Określenie poziomu i struktury lęku u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 44 chorych, w tym 28 kobiet w wieku 17-60, śr. 35 lat i 16 mężczyzn w wieku 16-47, śr. 26,6 lat, leczonych w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej z powodu wypadania płatka zastawki dwudzielnej rozpoznanego na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów klinicznych oraz badania ultrasonograficznego serca. Chorych zbadano Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku (StateTra/t/ta/ety lnven-fo/y-STAI) CD. Spielbergera w autoryzowanym przekładzie J. Strelau, M.Tyskarczyka i K. Wrześniewskiego oraz specjalnie skonstruowanym przez autorów pracy Arkuszem Samooceny. Wyniki: Badani chorzy uzyskali wysokie wyniki zarówno lęku określanego jako stan (L-Stan), jak i lęku określonego jako cecha (L-Cecha), przy czym nasilenie lęku jako stanu (L-Stan) było znacznie wyższe. Wyniki otrzymane za pomocą Arkusza Samooceny pozwoliły stwierdzić, że w stopniu silnym ciągłe uczucie napięcia przeżywało 46,6% pacjentów, a 42% niepokój wewnętrzny, u 37% występowały objawy łatwego męczenia się, 37,2% zgłaszało nadmiernąwrażliwość na bodźce, 28% zamartwiało się swoim zdrowiem, u 19% badanych chorych w stopniu silnym występowała niepewność co do przyszłości oraz brak pewności siebie. Wnioski: Chorzy z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej wykazują zarówno wysoki poziom lęku określanego jako stan emocjonalny (L-Stan), jak i lęku będącego cechą osobowości (L-Cecha).