Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metody przezskórne leczenia niedomykalności zastawki mitralnej

Autor:
Tomasz Siminiak, Maciej Mączyński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
353
Strona końcowa:
357
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, niedomykalność mitralną, techniki przezskórne, żyły serca
Czytaj

Pozawałowa kardiomiopatia przebiegająca z rozstrzeniem lewej komory serca, a co za tym idzie - wtórną niedomykalnością mitralną, stanowi istotny klinicznie problem, pomimo ciągłego rozwoju i udoskonalania technik mechanicznego oraz farmakologicznego udrażniania tętnic wieńcowych. Coraz to nowsze metody farmakoterapii oraz powszechność wszczepianych pacjentom kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów wydłużających życie chorym z rozstrzenią lewej komory (niezależnie od jej etiologii), pośrednio sprzyja wzrostowi odsetka pacjentów z wtórną niedomykalnością mitralną. Wdobie medycyny dążącej do jak najmniejszej inwazyjności zabiegów, kardiochirurgiczna walwuloplastyka, będąca dotąd złotym standardem w leczeniu niedomykalności mitralnej, obciążona wysokim ryzykiem okołooperacyjnym, szczególnie w grupie pacjentów ze znacznym powiększeniem lewej komory, skłania do poszukiwania mniej inwazyjnych i traumatyzujących technik. Obiecujące dla tej grupy chorych wydają się być badane w ostatnich latach metody przezskórnej walwuloplastyki. Etapy rozwoju urządzeń do przezskórnej walwuloplastyki obejmują zarówno techniki korzystające z dostępu poprzez jamy serca, jak i przez układ żył okalających pierścień zastawki. Do pierwszej grupy zalicza się system Milano II (Edwards Lifesciences Inc.) oraz Mitraclip™ (Evalve Inc.). Z kolei zestawy Viking™ (Edwards Lifesciences Inc.) oraz Carillon™ (Cardiac Dimensions Inc.) są implantowane w systemie żylnym. Obecnie trwają badania mające na celu ocenę skuteczności przezskórnych metod leczenia niewydolności mitralnej oraz rozstrzygnięcie, która z technik posiada największą wartość w praktyce klinicznej.