Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane polimorfizmy genetyczne w układzie krzepnięcia a ryzyko zawału serca

Autor:
Beata Wożakowska-Kapłon, Kinga Szydziak-Zwierzyńska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
364
Strona końcowa:
367
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
trombofilie wrodzone, zawał serca
Czytaj

Do najczęstszych wrodzonych trombofilii należą: obecność czynnika V Leiden i mutacja genu protrombiny G20210A. Zwiększona gotowość pro-zakrzepowa w tych stanach wynika ze zwiększonej oporności na aktywowane białko C oraz zwiększonego osoczowego poziomu protrombiny, kompleksu trombina-antytrombina i fragmentów protrombiny 1+2. Wrodzone trombofilie, chociaż nie mają statusu dowiedzionego czynnika ryzyka występowania zawału serca, to w niektórych populacjach mogą odgrywać rolę w powstawaniu ostrych zespołów wieńcowych, jako niezależny czynnik ryzyka lub w skojarzeniu z aterogennymi czynnikami ryzyka, paleniem tytoniu lub innymi wrodzonymi defektami układu krzepnięcia. Również u młodych chorych z zawałem serca przy braku klasycznych czynników ryzyka, z prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych w koronarografii, rodzinnym obciążeniu przedwczesną miażdżycą, taką etiologię należy brać pod uwagę.