Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wczesny wypis po plastyce naczynia wieńcowego. Czy jest bezpieczny i powinien być zalecany?

Autor:
Marcin Dominiak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
368
Strona końcowa:
370
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przezskórna interwencja wieńcowa, planowa angioplastyka, ostry zespół wieńcowy, wczesny wypis, analiza korzyści i kosztów
Czytaj

Mimo znaczącej poprawy wyników klinicznych zabiegów implantacji stentów przy współcześnie stosowanej farmakoterapii, jedynie nieznacznie skrócił się czas hospitalizacji pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych (percutaneous coronary inten/ention - PCI). Dane z aktualnych badań klinicznych wskazują, że wypis w dniu planowej PCI jest wykonalnym i bezpiecznym postępowaniem u większości pacjentów, które nie powoduje dodatkowych komplikacji w porównaniu do wypisu w dniu następnym. Wszystkie wczesne powikłania po plastyce wieńcowej miały miejsce do 6 godziny od zabiegu. Dlatego też na podstawie uzyskanego efektu plastyki naczynia wieńcowego ocenianego bezpośrednio po zabiegu oraz klinicznej obserwacji pacjenta możliwa jest identyfikacja osób, które mają zwiększone ryzyko powikłań. Wczesny wypis do domu po niepowikłanym zabiegu stentowania naczynia wieńcowego, podczas którego podawano jedynie bolusabciximabu, jest akceptowalnym postępowaniem u szerokiego grona pacjentów w porównaniu do 24-godzinnej hospitalizacji z podaniem bolusa a następnie 12-godzinnego wlewu z abciximabu. Potwierdzają to wyniki 4-letnich doświadczeń obejmujące 442 pacjentów, u których wykonywano planowe PCI z dostępu przez tętnicę promieniową- 85% zostało wypisanych tego samego dnia co PCI; nie wystąpiły żadne duże powikłania naczyniowe.