Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dwuujściowa zastawka mitralna. Dwa przypadki o odmiennym przebiegu klinicznym

Autor:
Andrzej Wojtarowicz, Edyta Płońska-Gościniak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
374
Strona końcowa:
377
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dwuujściowa zastawka mitralna, echokardiografia
Czytaj

Dwuujściowa zastawka mitralna jest rzadko spotykaną wadą wrodzoną o słabo poznanym przebiegu naturalnym. Częściej występuje w skojarzeniu z innymi wrodzonymi wadami serca, rzadziej jako wada izolowana. W 50% przypadków czynność zastawki nie jest w istotnym przypadku zaburzona. Przedstawiamy dwa przypadki izolowanej dwuujściowej zastawki mitralnej u osób dorosłych rozpoznane badaniem echokardiograficznym przezklatkowym uzupełnionym badaniem przezprzełykowym. W pierwszym przypadku wada u 51-letniej kobiety była hemodynamicznie mało istotna. Towarzyszyły jej inne zaburzenia rozwojowe pod postacią podwójnego układu kielichowo-miedniczkowego i dwurożnej macicy. Zalecono okresową kontrolę kliniczną i echokardiograficzną oraz profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia. W drugim omawianym przypadku, u 69-letniej kobiety przebiegała z cechami istotnej stenozy i dużej niedomykalności mitralnej. Zastawka była zwapniała, co utrudniało ocenę echokardiograficzną. Wywiad w kierunku gorączki reumatycznej był ujemny. Wtym przypadku postawienie rozpoznania ułatwiło badanie kolorowym doplerem. Stwierdzono ponadto liczne blaszki miażdżycowe w aorcie, natomiast w naczyniach wieńcowych nie było istotnych zmian. Pacjentka została skierowana do leczenia operacyjnego.