Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Brak pęcherzycowych mieszkowych złogów immunoreaktantów u biologicznych krewnych bez pęcherzycy chorych na pęcherzycę nieendemiczną. Doniesienie wstępne

Autor:
Marian Dmochowski, Monika Bowszyc-Dmochowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
212
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mieszek włosowy, pęcherzyca, pokrewieństwo
Czytaj

Wprowadzenie: Przeciwciała pęcherzycowe można ujawnić u osób bez pęcherzycy technikami immunofluorescencji pośredniej, immunoblotingu iELISA z desmogleinami 1 i 3. Cel pracy: Celem tego doniesienia było sprawdzenie, czy w bezpośrednim badaniu immunofluorescencyjnym włosów wyszarpniętych z owłosionej skóry głowy (direct immunofluorescence of plucked scalp hair, DIFh) u biologicznych krewnych bez pęcherzycy chorych na pęcherzycę nieendemiczną można wykryć mieszkowe złogi pęcherzycowe. Materiał i metody: Zbadano 16 krewnych jednokanapkową techniką DIFh na obecność złogów IgG, IgG1, IgG4 i C3. Wyniki: U żadnego krewnego nie stwierdzono jednoznacznych mieszkowych pęcherzycowych złogów immunoreaktantów. Wnioski: Nasze bieżące doświadczenie na materiale zdrowych krewnych chorych na pęcherzycę jest takie, że małoinwazyjna technika DIFh wydaje się miarodajną techniką pracownianej diagnozy pęcherzycy.