Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz kliniczny świądu mocznicowego u chorych dializowanych

Autor:
Hanna Myśliwiec, Iwona Flisiak, Piotr Myśliwiec, Michał Myśliwiec, Bożena Chodynicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
213
Strona końcowa:
216
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
świąd mocznicowy, hemodializa, dializa otrzewnowa
Czytaj

Wprowadzenie: świąd mocznicowy (ŚM) stanowi częsty problem wśród chorych przewlekle dializowanych. Mimo licznych badań, jego patogeneza nadal jest niejasna. Prawdopodobnie znaczenie ma wiele czynników, które nakładają się na siebie, dając różnorodny obraz kliniczny. Cel pracy: Porównanie częstości występowania, nasilenia oraz cech klinicznych ŚM u pacjentów poddawanych hemodializie (HD) oraz ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO), a także ocena wpływu parametrów dializy i wyników badań laboratoryjnych na świąd mocznicowy. Materiał metody: Badaniem objęto 58 pacjentów hemodializowanych oraz 48 dializowanych otrzewnowo. Oceny świądu dokonano na podstawie kwestionariusza zaczerpniętego z piśmiennictwa. Wyniki: Pacjenci HD częściej cierpieli z powodu ŚM w porównaniu z grupą CADO (76,5% vs. 54,2%, p<0,05). Również nasilenie ŚM oraz występowanie zaburzeń snu spowodowanych świądem w grupie HD było większe (p<0,01). W badaniu nie wykazano wpływu na obecność i nasilenie ŚM takich czynników, jak: wiek chorych, czas dializoterapii, pierwotna choroba nerek, parametry dializy, czy wyniki badań laboratoryjnych. Pacjenci HD przyjmujący p-blokery częściej cierpieli na ŚM o większym nasileniu. Wnioski: ŚM nadal stanowi aktualny problem znacznej części osób dializowanych. Pacjenci poddawani hemodializie częściej cierpią na ŚM, jego nasilenie jest większe i częściej powoduje on zaburzenia snu w porównaniu z chorymi dializowanymi otrzewnowo. Stosowanie B-blokerów może mieć wpływ na obecność i nasilenie ŚM u chorych HD.