Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność leczenia stanów przednowotworowych skóry (keratosis praecancerosa) 5% imikwimodem w kremie

Autor:
Mariola Wyględowska-Kania, Grażyna Kamińska-Winciorek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Ewa Krauze
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
222
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
imikwimod, stany przedrakowe, rogowacenie słoneczne, rogowacenie starcze
Czytaj

Wprowadzenie: Imikwimod (Aldara®) jest lekiem należącym do modulatorów miejscowej odpowiedzi immunologicznej. Dotychczas preparat znalazł zastosowanie w leczeniu schorzeń o podłożu wirusowym, tj. brodawek płaskich, zwykłych, kłykcin kończystych narządów płciowych, odbytu, mięczaka zakaźnego oraz powierzchownych nieczerniakowych nowotworów skóry. Cel pracy: Autorzy podjęli próbę zastosowania kremu z 5% imikwimodem w leczeniu stanów przednowotworowych skóry (keratosis senilis, keratosis actnica). Materiał i metody: Badaniem klinicznym objęto 20-osobową grupę chorych obojga płci w wieku 50-70 lat, z rozpoznanym klinicznie i potwierdzonym histopatologicznie rogowaceniem przednowotworowym. Leczeniem objęci byli pacjenci, którzy z przyczyn internistycznych, rozległości zmiany, umiejscowienia lub braku zgody na zabieg nie zostali zakwalifikowani do powszechnie stosowanych metod: leczenia chirurgicznego, krioterapii lub laseroterapii. W trakcie terapii nie były stosowane inne preparaty lecznicze. Po uzyskaniu pisemnej zgody chorego na udział w badaniu oraz poinformowaniu go o przebiegu leczenia, lek stosowano raz na dobę co drugi dzień przez 2 tygodnie miejscowo na ogniska chorobowe. Następnie przez dalsze 3 tygodnie stosowana była maść antybiotykowa. W tym samym schemacie przeprowadzono drugą i trzecią kurację imikwimodem. Leczenie obejmowało 3 pełne kuracje. Pacjenci, u których przeprowadzono leczenie, objęci byli kontrolą w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej przez 2 lata. Wyniki: W okresie 3-tygodniowej obserwacji po zakończeniu trzeciej kuracji, u 18 leczonych chorych stwierdzono całkowitą remisję zmian chorobowych. Wśród objawów ubocznych terapii odnotowano głównie miejscowy stan zapalny. Po 2 latach od zakończenia terapii u 17 pacjentów nie stwierdzono nawrotu ognisk, tylko u jednego chorego doszło do wznowy. Wniosek: Ocena końcowa efektów terapeutycznych okazała się bardzo zadowalająca zarówno pod względem klinicznym, jak i estetycznym. 5% imikwimod może stać się lekiem, który w znacznym stopniu zastąpi klasyczne metody leczenia stanów przednowotworowych skóry, szczególnie w przypadku, gdy zmiany chorobowe są rozległe, a stan ogólny pacjenta dyskwalifikuje go do włączenia innej metody terapii.