Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odmiana hiperkeratotyczna liszaja płaskiego dłoni i stóp u pacjentki z rakiem trzustki. Dermatoza wskaźnikowa czy przypadkowe współistnienie?

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Joanna Maj,Tomasz Kołodziej, Zdzisław Woźniak, Anil Kumar Agrawal
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
229
Strona końcowa:
231
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
liszaj płaski, rak trzustki, żółtaczka, bilirubina
Czytaj

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek chorej, która była skierowana do kliniki z powodu nadmiernego rogowacenia naskórka dłoni i stóp. W trakcie leczenia ambulatoryjnego zakładano, że chora cierpi na wyprysk. Przy przyjęciu do kliniki zweryfikowano diagnozę i rozpoznano liszaj płaski (LP). Diagnozę oparto na obrazie klinicznym - charakterystyczne płasko-wyniosłe grudki obecne na granicy powierzchni dłoniowej i podeszwowej oraz na podudziach. Również obraz histologiczny wycinka skórnego ze zmiany na podudziu miał cechy LP. Dodatkowo, z uwagi na zażółcenie powłok skórnych i białkówek, skupiono się na diagnostyce czynności wątroby. Wykazano kilka krotny wzrost aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny (9 mg%). Nie wykazano antygenu HBs i przeciwciał przeciwko-HCV. Na podstawie USG jamy brzusznej wykazano proces nowotworowy wychodzący z głowy trzustki. Wykonano w trybie pilnym zabieg operacyjny, w którym potwierdzono histologicznie rak trzustki. W 9. dobie po zabiegu chora zmarła z powodu niewydolności krążenia. Wnioski: Opisany przypadek uznano za ważny z powodu pomyłek diagnostycznych w lecznictwie ambulatoryjnym. W przypadku zmian hiperkeratotycznych na dłoniach i stopach należy uwzględniać LP. Ponadto autorzy założyli, że rak trzustki lub wtórne zaburzenia czynnościowe wątroby doprowadziły do odczynu lichenoidalnego na skórze. Z powodu śmierci pacjentki w kilka dni po operacji, nie można było potwierdziæ hipotezy. Autorzy zasugerowali, aby w podobnych przypadkach LP badaæ stan wątroby i trzustki, przyjmując, że może on byæ chorobą wskaźnikową.