Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie pityriasis rubra pilaris - doświadczenia własne

Autor:
Urszula Stankiewicz, Joanna Chylicka, Anna Sobieszek-Kundro, Urszula Brzezicka-Ciach
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
236
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pityriasis rubra pilaris, leczenie, retinoidy, metotreksat
Czytaj

Rogowacenie przymieszkowe czerwone (pityriasis rubra pilaris, PRP) jest rzadką chorobą rumieniowo-złuszczającą o przewlekłym przebiegu i nieznanej etiologii. Mimo wielu opublikowanych prac na temat leczenia PRP terapia choroby nadal sprawia dermatologom wiele trudności. W niniejszej pracy przedstawiono 2 przypadki klasycznej postaci PRP (odmiana I), w których nie uzyskano dobrej odpowiedzi podczas leczenia retinoidami, a znaczną remisję osiągnięto podawaniem metotreksatu.