Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Anna Kuryłek, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka, Konrad Janowski, Stanisława Steuden
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
267
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
poczucie osamotnienia, satysfakcja z leczenia, radzenie sobie ze stresem, trening relaksacyjny, choroby skóry
Czytaj

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że oddziaływania psychologiczne mogą byæ pomocne w procesie leczenia wybranych chorób skóry. Opieka psychologiczna polegająca na wsparciu psychologicznym chorych, uwzględnianiu oczekiwań dotyczących terapii i przeciwdziałaniu poczuciu osamotnienia, prowadzi do wzrostu satysfakcji z leczenia i podniesienia poziomu jakości życia. Poczucie osamotnienia może byæ związane z wieloma trudnościami psychologicznymi, problemami zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Wsparcie psychologiczne obejmuje takie metody, jak trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny, medytacja, biofeedback, budowanie sieci wsparcia, prowadzenie psychoterapii w sytuacjach tego wymagających oraz psychoedukacja rodzin chorych. Udzielanie psychologicznego wsparcia, podnoszenie satysfakcji chorego z leczenia oraz wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom powinny byæ stałym elementem opieki zdrowotnej.