Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zarys historii dermatologii akademickiej w Szczecinie. Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych w latach 1948-2001

Autor:
Adam Nowak, Adam Klimowicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
274
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
historia, dermatologia
Czytaj

Zaczątki Akademii Lekarskiej w Szczecinie datują się na rok 1948, kiedy to obok wielu podstawowych zakładów naukowych i klinik powstała Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych. Pierwszym jej kierownikiem był lwowianin, profesor Tadeusz Chorążak, autor pięciu pierwszych publikacji i promotor dwóch doktoratów. Po dwóch latach profesorT. Chorążak opuścił Szczecin i wyjechał na ?ląsk, zaś do miejscowej Akademii Medycznej przybył docent, późniejszy profesor Jerzy Lutowiecki, który skonsolidował zespół, rozwinął pracownie naukowe i doktoryzował jednego z asystentów. Po trzech latach opuścił placówkę, by przejąć kierownictwo Kliniki Dermatologicznej w £odzi. Tutejszą klinikę objął wtedy docent, a niebawem profesor Henryk Prochacki, który na tym stanowisku pozostawał niemal æwieræwiecze. Rozwinięto wówczas wiele specjalistycznych pracowni, w tym preferowaną przez nowe kierownictwo pracownię mikologiczną. W 1975 r. umarł prof. H. Prochacki. Z początkiem 1977 r. klinikę przejął przybyły z Wrocławia docent, późniejszy profesor Adam Nowak, który na tym stanowisku pozostawał do przejścia na emeryturę w roku 2001. W latach 1977-2001 unowocześniono wszystkie pracownie kliniki, w tym histopatologiczną, mikologiczną, alergologiczną, gabinety radio- i fizykoterapii. Utworzono blok operacyjny do zabiegów dermatochirurgicznych, powstała pracownia dokumentacji fotograficznej. Nowością była, stale później rozwijana, pracownia farmakoterapii dermatologicznej. Dorobek kliniki od zarania jej dziejów obejmuje ponad 300 opublikowanych prac polsko- i obcojęzycznych, kilkudziesięciu wykształconych tu specjalistów dermatologii i wenerologii oraz rzesze studentów. Pracownicy kliniki przedstawili wyniki swoich prac na kilkudziesięciu kongresach naukowych w kraju i za granicą. Zespół zorganizował także wiele konferencji i zjazdów. Od 2001 r. kierownikiem kliniki jest profesor Romuald Maleszka.