Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie Trichomonas tenax i grzybów u pacjentów z chorobami przyzębia

Autor:
Anna Dudko, Anna J. Kurnatowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
232
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Trichomonas tenax, grzyby, choroby przyzębia
Czytaj

Wprowadzenie: Trichomonas tenax jest pierwotniakiem często występującym w ontocenozie jamy ustnej człowieka. Przenoszenie rzęsistka policzkowego jest możliwe przez ślinę. Osiedla się on na brzegach dziąseł, w przestrzeniach międzyzębowych, kieszonkach patologicznych, ubytkach próchnicowych, a także na chorobowo zmienionej błonie śluzowej. Obecność zarówno Trichomonas tenax, jak i grzybów w jamie ustnej osób z zapaleniem przyzębia były, jak dotąd, przedmiotem nielicznych badań klinicznych. Rola, jaką mogą odgrywaæ w etiopatogenezie chorób przyzębia, nadal pozostaje niejasna. Cel pracy: Analiza częstości występowania Trichomonas tenax oraz grzybów u pacjentów z zapaleniami przyzębia i poszukiwanie związku między rozpoznaniem i stopniem zaawansowania choroby a zarażeniem pierwotniakiem i grzybami. Materiał i metody: Badaniem objęto 186 osób z chorobami przyzębia w wieku od 20 do 87 lat, dotychczas nieleczonych periodontologicznie. Materiał do badania mikologicznego pobierano z jamy ustnej w postaci popłuczyn. Wyniki: Wśród 186 przebadanych pacjentów rzęsistek policzkowy występował u 31%, grzyby u 61%, zaś u 20,4% inwazja Trichomonas tenax przebiegała jednocześnie z występowaniem grzybów w ontocenozie jamy ustnej. Nie znaleziono różnic istotnych statystycznie między płcią, wiekiem i paleniem papierosów w poszczególnych grupach pacjentów. Stwierdzono, że u osób zakażonych rzęsistkiem i grzybami występowały najgłębsze kieszonki patologiczne, powyżej 5,5 mm. U wszystkich pacjentów z inwazją Trichomonas tenax rozpoznano przewlekłe zapalenie przyzębia. Przypadki agresywnego zapalenia zdiagnozowano jedynie w grupie osób zakażonych grzybami. Wnioski: 1. Ekstensywność zakażenia rzęsistkiem policzkowym i grzybami u pacjentów z chorobami przyzębia jest zależna od wieku, palenia tytoniu i stanu higieny jamy ustnej. 2. Istnieje statystycznie znamienna zależność między zakażeniem rzęsistkiem policzkowym a stopniem zaawansowania zapalenia przyzębia.