Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena in vitro wrażliwości grzybów saprobiontycznych wyizolowanych z gleby leśnych terenów rekreacyjnych Łodzi na preparat BRAVO 500 SC i olejek pichtowy

Autor:
Anna Głowacka, Maciej Głowacki, Anna Szwedek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
247
Strona końcowa:
250
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
gleba, grzyby saprobiontyczne (pleśniowe), wrażliwość
Czytaj

Wprowadzenie: Globalne ocieplenie klimatu i wzrost wilgotności powietrza sprzyjają dynamicznemu rozwojowi grzybów saprobiontycznych, zwłaszcza pleśniowych. Zgodnie z ideą "zrównoważonego rozwoju" podjęto próbę poszukiwania naturalnego fungicydu, który mógłby być wykorzystywany przez rolników, warzywników i sadowników w ochronie roślin uprawnych. Cel pracy: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej in vitro preparatu grzybobójczego BRAVO 500 SC i olejku pichtowego na szczepy grzybów pleśniowych wyizolowanych z gleby oraz wskazanie, który z badanych środków nadaje się bardziej do ich eradykacji. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły szczepy grzybów pleśniowych wyizolowane z gleby terenów rekreacyjnych Łodzi oraz preparat BRAVO 500 SC i olejek pichtowy. Wrażliwość szczepów grzybów na ww. środki oznaczono metodą dyfuzji w żelu agarowym. Wyniki: Stężenia roztworów preparatu BRAVO 500 SC były ponad 56 000 razy większe od stężeń roztworów olejku pichtowego. Wartości średnie najmniejszego stężenia hamującego MIC dla preparatu BRAVO 500 SC wynosiły od 7,1 mg/l (szczep nr 11, Penicillium purpurogenum) do 7627,0 mg/l (szczep nr 13, Penicillium spinulosum), a dla olejku pichtowego od 0,001 mg/l (szczep nr 13, Penicillium spinulosum) do 0,045 mg/l (szczep nr 14, Scedosporium prolificans). Wartości MIC dla preparatu BRAVO 500 SC cechowały się dużą zmiennością do 1074 razy, a w przypadku olejku pichtowego zdecydowanie mniejszą zmiennością do 45 razy. Wnioski: Preparat BRAVO 500 SC wykazuje nieznaczne działanie fungistyczne na grzyby pleśniowe wyizolowane z gleby i w mniejszym zakresie może mieć zastosowanie do ich eradykacji, natomiast olejek pichtowy wykazuje zdecydowanie silniejsze działanie przeciwgrzybicze wobec wszystkich 14 szczepów grzybów pleśniowych i może być zalecany jako środek służący do ich eradykacji.